Geschiedenis

De geschiedenis van het monument Lunia gaat terug tot 1861. Het was toen gebouwd als een villa met één verdieping. Mr S.G. Manger Cats, rechter in het kanton Oldeberkoop woonde er met zijn echtgenote Riemke Lunia, de villa kreeg haar naam.

In 1895 werd Lunia gekocht door de heer Petrus Lambertus Prins.  Tot eind jaren dertig heeft de familie Willinge Prins hier gewoond.  In 1965 kocht zuivelfabriek eigenaar, de heer C. van Rosmalen het pand en verhuurde de appartementen aan zijn medewerkers. Vanaf 1969 fungeerde Lunia als gezinsvervangend tehuis voor meisjes. In 1985 werd Lunia verbouwd tot Bridge-Hotel.

Sinds december 2004 zijn wij, Kim Linse en Marcel Schwirz, de eigenaren van Hotel Restaurant Lunia. We hebben ervoor gekozen om het bedrijf stap voor stap aan te passen aan ons eigen stijl.

Wij hopen dat u zich thuis voelt en van onze gastvrijheid en keuken zult genieten!